Çfarë është Green View Alternative Investment Fund?
Shoqëria Komandite “Green View Alternative Investment Fund” është një shoqëri komandite e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 27.10.2021, në bazë të Statutit të miratuar nga Ortakët datë 19.10.2021.
slide
Si funksionojnë fondet e investimeve alternative ?
Fondi i Investimeve Alternative (FIA) sipas Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive, është një sipërmarrje e investimeve kolektive

Çfarë është Green View Alternative Investment Fund?

Shoqëria Komandite “Green View Alternative Investment Fund” është një shoqëri komandite e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 27.10.2021, në bazë të Statutit të miratuar nga Ortakët datë 19.10.2021.

Si funksionojnë fondet e investimeve alternative ?

Fondi i Investimeve Alternative (FIA) sipas Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive, është një sipërmarrje e investimeve kolektive,
LLOJI I INVESTITORËVE DHE INVESTITORËT TANË TË SYNUAR
Fondi do t’i ofrohet vetëm klientëve profesionistë dhe klientëve të kualifikuar, të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara me Ligjin Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”. Fondi është i përshtatshëm për individë me vlerë të lartë neto ose investitorë institucionalë, të cilët krahas investimeve në instrumente financiare, konsiderojnë diversifikimin e portofolit të tyre përmes investimeve alternative, siç janë pasuritë e paluajtshme.
“Klient profesionist”
është klienti që plotëson kriteret e mëposhtme.Subjektet, të cilat janë të licencuara ose të njohura …
“Klient i kualifikuar”
është çdo person, juridik ose fizik, i cili kategorizohet si klient joprofesionist, por që, me kërkesën e tij …
LLOJI I INVESTITORËVE DHE INVESTITORËT TANË TË SYNUAR

Fondi do t’i ofrohet vetëm klientëve profesionistë dhe klientëve të kualifikuar, të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara me Ligjin Nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”. Fondi është i përshtatshëm për individë me vlerë të lartë neto ose investitorë institucionalë, të cilët krahas investimeve në instrumente financiare, konsiderojnë diversifikimin e portofolit të tyre përmes investimeve alternative, siç janë pasuritë e paluajtshme.

“Klient profesionist”

është klienti që plotëson kriteret e mëposhtme.Subjektet, të cilat janë të licencuara ose të njohura …

“Klient i kualifikuar”

është çdo person, juridik ose fizik, i cili kategorizohet si klient joprofesionist, por që, me kërkesën e tij …

NA KONTAKTONI

+355 69 60 60 058

contact@credinsinvest.net

    NA KONTAKTONI

    +355 69 60 60 058

    contact@credinsinvest.net